3 завдання квесту

Фiбриляцiя шлуночкiв серця полягає в їх хаотичному скороченнi. Якщо при цьому пропустити через серце великий струм, то це призведе до збудження бiльшостi клiтин тканин мiокарда i, як наслiдок цього, може вiдновитися нормальний режим скорочення шлуночкiв. Вiдповiдний апарат називається дефiбрилятор. Технiчно вiн виконаний у виглядi конденсатора, що заряджається до значної напруги, а потiм розряджається через електроди, накладенi на тiло хворого в дiлянцi серця. Знайти значення максимального струму пiд час дiї дефiбрилятора, якщо вiн заряджений до напруги U = 5 кВ, а опiр дiлянки тiла R = 500 Ом.

Відповідь та розв’язування надсилайте за адресою batakazina.t.v@gmail.com не пізніше 22.11
Пам’ятайте про критерії оцінювання! Перечитайте їх ще раз! Чекаємо ваших фото та розгорнутих відповідей, листи підписують всі учасники команди!!!